Home page > Velení a struktura

Velení a struktura

Velení 15. ženijního pluku

 

plk. gšt. Ing. Jiří Tršo

velitel

Vzdělání:

1982 - 1986 vysokoškolské magisterské vzdělání, Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska

Průběh služby:

2020            velitel 15. ženijního pluku

2017 - 2019 vedoucí oddělení ženijního vojska - náčelník ženijního vojska odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany

2013 - 2016 zástupce velitele 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2013            zástupce velitele 15. ženijní brigády Velitelství pozemních sil

2011 - 2013 náčelník štábu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2008 - 2011 velitel 153. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2008            velitel praporu Organizačního prvku pro vytvoření 153. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2005 - 2008 velitel 155. záchranného praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2002 - 2004 náčelník štábu 74. záchranné a výcvikové základny 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2000 - 2002 náčelník oddělení logistiky štábu 74. záchranné a výcvikové základny Velitelství sil územní obrany Generálního štábu AČR

1997 - 2000 vedoucí úseku 74. záchranné výcvikové základny územní obrany Velitelství sil územní obrany Generálního štábu AČR

1997            velitel 1. záchranného střediska 74. záchranné výcvikové základny CO HÚCO ČR

1995 - 1996 náčelník skupiny - zástupce náčelníka logistiky skupiny zabezpečení 74. záchranného pluku CO HÚCO ČR

1992 - 1994 zástupce velitele 1. praporu CO pro technické věci 2. vojenského záchranného pluku CO VVS (HÚ CO ČR)

1992            zástupce velitele 1. praporu CO pro výzbroj 2. vojenského záchranného pluku CO VVZ (VVS)

1991            zástupce velitele 1. praporu CO pro výzbroj 2. vojenského záchranného pluku CO ZVO

1989 - 1991 důstojník náčelníka ženijní služby velitelství 19. motostřelecké divize 1. armády ZVO

1987 - 1989 velitel ženijně technické roty 11. ženijního praporu 19. motostřelecké divize 1. armády ZVO

1986 - 1987 velitel čety velkých obojživelníků přepravní výsadkové roty 11. ženijního praporu 19. motostřelecké divize 1. armády ZVO

1986            ukončil studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska, přemístěn k ZVO s určením pro velitele čety 19. motostřelecké divize 1. armády

1983           přijat do služ.poměru VZP v průběhu studia na Vysoké vojenské škole pozemního vojska, obor velitelsko inženýrský - ženijní

Účast v zahraničních misích AČR:

2009 zástupce velitele 14. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany, Kosovo Force (KFOR) (Kosovo)

2007 náčelník oddělení velitelství MNTF C velitelství 10. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany, Kosovo Force (Kosovo)


plk. gšt. Ing. František Richter

zástupce velitele

 

Vzdělání:

1991 - 1996  vysokoškolské magisterské vzdělání, Vojenská technika strojní, vojenskoinženýrský, mechanizace speciálních staveb

Průběh služby:

2019             zástupce velitele 15. ženijního pluku

2017 - 2019 náčelník štábu 15. ženijního pluku

2015 - 2017 zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku

2013 - 2015 vedoucí starší důstojník - specialista oddělení ženijního vojska odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany

2012 - 2013 vedoucí starší důstojník - specialista oddělení ženijního vojska odboru pozemních sil Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce Ministerstva obrany

2008 - 2012 velitel 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2006 - 2008 velitel 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2005 - 2006 zástupce velitele 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003 - 2005 velitel kurzů ženijních odborností výcvikové základny Ředitelství výcviku a doktrín Velitelství sil podpory a výcviku

1997 - 2003 velitel 3. výcvikové roty specialistů ženijního vojska 1. výcvikové základny ženijního vojska Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1996 - 1997 velitel čety zemních strojů roty výcvikové techniky výcvikového střediska specialistů ženijního vojska 1. ženijní brigády 1. armádního sboru Generálního štábu AČR

1996            ukončil studium studijního oboru vojensko - inženýrský, vojenské stavby - mechanizace budování speciálních staveb Fakulty elektrotechnické a stavební Vojenské akademie Brno

1991            přijat do služebního poměru;po ukončení Vojenského učiliště MARTIN. Přemístěn do podřízenosti Velitele letectva a PVO ČSFR s určením pro funkci studenta Vojenské akademie


pplk. Ing. Petr Klepáček

náčelník štábu

Vzdělání:

1984 - 1989 vysokoškolské magisterské vzdělání, Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska, vojenské stavby

Průběh služby:

2019            náčelník štábu 15. ženijního pluku

2015 - 2019 velitel 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku

2013 - 2015 zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2008 - 2013 zástupce náčelníka štábu 15. ženijní brigády Velitelství pozemních sil

2003 - 2008 zástupce náčelníka štábu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003 - 2003 náčelník operačního oddělení - zástupce náčelníka štábu Organizačního prvku Velitelství 15. ženijní záchranné brigády 4. ženijního praporu 4. brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

2003            náčelník štábu 2. ženijního praporu 2. mechanizované brigády Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

2000 - 2003 náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka štábu 2. ženijního praporu 2. mechanizované brigády 1. mechanizované divize Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1999 - 2000 zástupce náčelníka štábu operační skupiny štábu 2. ženijního praporu 2. mechanizované brigády Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1998 - 1999 náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka štábu 2. ženijního praporu 2. mechanizované brigády Velitelství pozemního vojska GŠ AČR

1996 - 1998 zástupce náčelníka štábu 2. ženijního praporu 2. mechanizované brigády 1. armádního sboru GŠ AČR

1994 - 1996 spojovací náčelník štábu 2. ženijního praporu 2. mechanizované brigády Vojenského velitelství ZÁPAD

1992 - 1993 důstojník štábu 2. ženijního praporu 2. mechanizované divize Vojenského velitelství ZÁPAD GŠ ČSA

1991 - 1992 velitel ženijní přepravní čety přepravní výsadkové roty 4. ženijního praporu 2. motostřelecké divize 1. armády ZVO

1990 - 1991 velitel čety ženijních konstrukcí ženijní technické roty 4. ženijního praporu 2. motostřelecké divize 1. armády ZVO

1990             velitel ženijního průzkumu a ničení jaderných min 4. ženijního praporu 2. motostřelecké divize 1. armády ZVO

1989 - 1990 velitel ženijně technické čety ženijně technické roty 4. ženijního praporu 2. motostřelecké divize 1. armády ZVO

1989             ukončil interní studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého a přemístěn do podřízenosti velitele ZVO s určením pro 2. motostřeleckou divizi 1. armády

1985           přijat do služebního poměru v průběhu studia na Vojenské akademii Antonína Zápotockého Brno


nprap. Robert Sochor

vrchní praporčík


Vzdělání:

1990 - 1994 úplné střední odborné vzdělání s maturitou, Vojenské specializace

Průběh služby:

2019             vrchní praporčík velení 15. ženijního pluku

2016 - 2019 vrchní praporčík velení 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku

2015 - 2016 starší instruktor oddělení bojové přípravy štábu 15. ženijního pluku

2015             pracovník štábu oddělení bojové přípravy štábu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2011 - 2015 vedoucí praporčík velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2008 - 2010 vedoucí praporčík velitelské roty zabezpečovacích jednotek 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2006 - 2008 vedoucí praporčík velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003 - 2006 starší specialista velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

1998 - 2003 velitel velitelské čety 4. ženijního praporu 4. brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

1997 - 1998 správce učebního a výcvikového zařízení učebně výcvikové základny 44. výsadkového průzkumného praporu 4. brigády rychlého nasazení velitelství pozemního vojska Generálního štábu AČR

1997            velitel družstva obsluh velitelské čety roty velení 6. mechanizovaného praporu štábu pozemního vojska Generálního štábu AČR

1996 - 1997 správce učebního a výcvikového zařízení učebně výcvikové základny 44. výsadkového průzkumného praporu 4. brigády rychlého nasazení štábu pozemního vojska Generálního štábu AČR

1995 - 1996 technik skupiny světlotechnických prostředků technické letky radiotechnického zabezpečení 6. základny dopravního letectva ŠL a PVO Generálního štábu AČR

1994 - 1995 technik skupiny světlotechnických prostředků technické letky radiotechnického zabezpečení 6. základny dopravního letectva ŠL a PVO Generálního štábu AČR

1994             přijat do služebního poměru vojáka z povolání

Účast v zahraničních misích AČR:

2004 - 2005 výkonný praporčík - účtovatel pracoviště podpory odřadu EOD kontingentu AČR ISAF Společného operačního centra Ministerstva obrany, International Security Assistance Force (Afghánistán)

2000 - 2001 Stabilisation Force (Bosna a Hercegovina)

1997             velitel družstva, Stabilisation Force (Bosna a Hercegovina)


pplk. Ing. Martin Štencl

zástupce náčelníka štábu

Vzdělání:

1989 - 1993 vysokoškolské magisterské vzdělání, Vojenské specializace

Průběh služby:

2018             zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku

2015 - 2018 vedoucí starší důstojník - specialista MilEng COE (Ingolstadt - Německo) ACC (Ramstein - Německo) Zahraničního pracoviště Mons

2011 - 2015 velitel 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2009 - 2011 náčelník operačního oddělení štábu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2008 - 2009 náčelník štábu velení 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2006 - 2008 náčelník štábu 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2005 - 2006 náčelník operačního oddělení - zástupce náčelníka operačního odboru štábu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2004 - 2005 studující nástavbových typů studia kurzů VzP v zahraničí do jednoho roku studentů v zahraničí Ředitelství personální podpory Velitelství sil podpory a výcviku

2003 - 2004 náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka operačního oddělení štábu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003             náčelník operační skupiny operačního oddělení štábu Organizačního prvku Velitelství 15. ženijní záchranné brigády 4. ženijního praporu 4. brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

2000 - 2003 náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka operačního oddělení štábu 11. ženijního pluku Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

1997 - 2000 vedoucí starší důstojník skupiny ženijního vojska odboru bojové přípravy sekce operační a bojové přípravy štábu Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1996 - 1997 velitel ženijní roty 7. ženijního praporu 7. mechanizované brigády 2. armádního sboru GŠ AČR

1994 - 1996 velitel ženijní čety ženijní roty 7. ženijního praporu 7. mechanizované brigády 2. armádního sboru GŠ AČR

1993 - 1994 velitel ženijní zatarasovací čety ženijní roty ženijního praporu 2. ženijní brigády Vojenského velitelství STŘED

1993             ukončil interní studium ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska, přemístěn do podřízenosti NGŠ AČR - náměstka ministra obrany k Vojenskému velitelství STŘED s určením pro 2. ženijní brigádu

1990             přijat do služebního poměru v průběhu studia na Vysoké vojenské škole pozemního vojska

Účast v zahraničních misích AČR:

2015 - 2018 vedoucí starší důstojník - specialista MilEng CoE Zahraničního pracoviště Mons, Příslušníci mezinárodních štábů NATO a vojenské diplomacie v zahraničí (Německo)

2011             vedoucí starší důstojník - specialista skupiny IJC HQ 3. zastoupení na velitelstvích ISAF Úkolového uskupení AČR ISAF Společného operačního centra Ministerstva obrany, Úkolové uskupení AČR ISAF - Zastoupení na velitelství ISAF (TF ACR ISAF - HQ ISAF) (Afghánistán)

2006            náčelník oddělení velitelství MNB (C) Kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany, Kosovo Force (Kosovo)


pplk. Ing. Michal Chalupa

zástupce náčelníka štábu

Vzdělání:

2000 - 2002 vysokoškolské magisterské vzdělání, Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska, velitel mechanizovaných jednotek-manažer

Průběh služby:

1. 4. 2020     zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku

2020             náčelník oddělení bezpečnosti informací štábu 15. ženijního pluku

2013 - 2019 náčelník oddělení ochrany utajovaných informací štábu 15. ženijního pluku

2008 - 2013 náčelník oddělení ochrany utajovaných informací štábu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2004 - 2008 náčelník oddělení ochrany utajovaných informací štábu 15.ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003 - 2004 vedoucí starší důstojník skupiny OUI štábu 15.ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil Generálního štábu AČR

2003            náčelník služby skupiny OUI oddělení ochrany utajovaných informací štábu Organizačního prvku Velitelství 15.ženijní záchranné brigády 4.ženijního praporu 4.brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

2001 - 2003 náčelník služby bezpečnosti informací speciální skupiny štábu 2.mechanizované brigády Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

1999 - 2001 vedoucí starší důstojník skupiny bezpečnosti informací speciální skupiny štábu 2.mechanizované brigády 1.mechanizované divize Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1998 - 1999 náčelník skupiny bezpečnosti informací speciální skupiny štábu 2.mechanizované brigády Velitelství pozemního vojska GŠ AČR

1997 - 1998 starší důstojník skupiny bezpečnosti informací oddělení zabezpečení velení štábu 2.mechanizované brigády 1.armádního sboru GŠ AČR

1995 - 1997 velitel čety zabezpečení roty zabezpečení 5.mechanizované brigády 1.armádního sboru GŠ AČR

1994 - 1995 velitel roty štábu Posádkového kompletu Písek 5.mechanizované brigády 1.armádního sboru

1992 - 1994 velitel 1.dopravní roty 9.praporu materiálního zabezpečení 9.tankové divize Vojenského velitelství ZÁPAD

1990 - 1991 velitel dopravní roty 9.praporumateriálního zabezpečení 9.tankové divize 4.armády ZVO

1989 - 1990 velitel 2.dopravní roty 9.praporu materiálového zabezpečení 9.tankové divize 4.armády ZVO

1988 - 1989 velitel 1.dopravní čety 1.dopravní roty 9.praporu materiálového zabezpečení 9.tankové divize 4.armády Západního vojenského okruhu

1986           přijat do služebního poměru v průběhu studia ve vojenském učilišti Valašské Meziříčí

Účast v zahraničních misích AČR:

2009            náčelník skupiny KIS, OUI NSE velitelství 14. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany , Kosovo Force  (KFOR) (Kosovo)

 


kpt. Mgr. Zuzana Králová

tisková a informační důstojnice

Vzdělání:

1997 - 2003 Vysokoškolské magisterské vzdělání, Učitelství pro základní školy

Průběh služby:

1. 9. 2019     tiskový a informační důstojník osobního štábu velení 15. ženijního pluku

2016 - 2019 starší důstojník prvku posádkové podpory 15. ženijního pluku

2015 - 2016 velitel velitelské čety velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku

2013             velitel 2. ženijní čety ženijní roty 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2011             velitel velitelské čety velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2009 - 2010 velitel velitelské čety velitelské roty zabezpečovacích jednotek 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2008            žák - přípravná služba 2. výcvikové skupiny základní přípravy 1. výcvikového kurzu základní přípravy výcvikových kurzů základní přípravy Přípravné služby Vyškov Výcvikové základny Ředitelství výcviku a doktrín Velitelství společných sil


Struktura 15. ženijního pluku

Nahoru