O nás

Úkoly 15. ženijního pluku

H l a v n í   ú k o l y :

  • bojová a všeobecná ženijní podpora všech druhů činností a operací AČR
  • podpora Integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních úkolů

P r i o r i t y   ž e n i j n í h o   v o j s k a :

  • podpora mobility (cesty, mosty, přepraviště, průchody ve výbušných i nevýbušných zátarasech)
  • ztížení pohybu nepřítele (výbušné a nevýbušné zátarasy, ničení objektů)
  • ochrana vojsk (opevňování, maskování, odstraňování následků, odminování)
  • všeobecná ženijní podpora

Součástí ženijních praporů jsou záchranné roty, které jsou primárně určeny k podpoře Integrovaného záchranného systému a k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v době míru i za války. V případě potřeby navíc vytvářejí záchranný tým pro humanitární a záchranné operace mimo území České republiky. Tým o počtu 40 osob může být nasazen kdekoli ve světě a je začleněn do systému hotovostního ujednání OSN.

Nahoru