Home page > Aktuality > "Záložáci" neváhají podat pomocnou ruku

"Záložáci" neváhají podat pomocnou ruku

"Sloužíme, abychom pomáhali", to je motto 15. ženijního pluku. Proto nedokázali příslušníci záchranných rot aktivních záloh 151. a 153. žpr odmítnout, když byli požádáni o pomoc s vylovením studniční zákrytové desky, která spadla při provádění údržby do zámecké studny. Jelikož se studna nachází na místě veřejnosti přístupném, nemohla zůstat nezakrytá, a už v neděli 26. 7. se šest záložáků (tři ze záchranné roty AZ 153. žpr Olomouc, dva ze záchranné roty AZ 151. žpr Bechyně a jeden z pontonové roty AZ 152. žpr, který donedávna působil u záchranné roty AZ) sešlo před bránou do zámeckého parku na Čelině.

Po příchodu na místo došlo k přehodnocení původního plánu, neboťprůměr studny byl větší, než byla původní informace. Také trojnožka nestačila na její obkročení. Navíc terén kolem studny byl svažitý a po předchozích deštích značně podmáčený, kruhová vyzdívka studniční šachty byla ve špatném stavu a hrozilo zborcení svrchní řady obvodových segmentů; a zákrytová deska byla větší a těžší, než aby s ní dokázal, byť ve vodě, manipulovat jeden člověk.

To však pro záložáky z 15. žp byly pouze další výzvy, nikoliv nepřekonatelné překážky. Trojnožku postavili vedle studny a důkladně ji vyvázali, aby zabránili jejímu převrácení.

Následovala příprava výstroje potápěčů, a zatímco jisticí potápěč zůstal v pohotovosti, zbytek jednotky spustil hlavního potápěče do studny. Ten se zanořil na dno, kde našel utopenou část zákrytovou desky, kterou na druhý pokus (bez ohledu na nulovou viditelnost) úspěšně vyvázal. A aby mu nebylo líto, že je ve vodě sám, ostatní mezitím na povrchu statečně mokli.

Po vynoření potápěče na hladinu byla na hladinu vytažena i zákrytová deska, a jakmile byl potápěč vytažen ven ze studny, mohla být vyzdvihnuta i deska. A začalo to nejzajímavější - vytažení studniční zákrytové desky přes hranu studny.

To se podařilo, takže nic nebránilo urychlenému zabalení a naložení použité výstroje. Pak přišlo velké finále - osazení studny oběma zákrytovými deskami, aniž by některá spadla dolů do studny.

 

Fotogalerie

Nahoru