Home page > Aktuality > Střelbu z ručního protitankového granátometu (RPG-7) si poprvé vyzkoušeli ženisté 152. ženijního praporu

Střelbu z ručního protitankového granátometu (RPG-7) si poprvé vyzkoušeli ženisté 152. ženijního praporu

Pomocí RPG zasáhnout cíl v podobě tanku, boj v zastavěné oblasti nebo likvidaci nevybuchlé munice – to všechno bylo minulý týden náplní vůbec prvního komplexního polního výcviku 152. ženijního praporu. Součástí letos vzniklého útvaru je i 1. rota všeobecné ženijní podpory (1. rvžp), která při výcviku prověřila nejen fyzickou, ale i psychickou výdrž svých vojáků.

„ Při předchozích cvičení jsme většinou každý den končili v 18 hodin a pak už následovala jen údržba techniky, materiálu, zbraní a odpočinek. Tentokrát byl výcvik nastaven s větší zátěží. Jedno zaměstnání navazovalo na druhé a mezi tím bylo jen málo času na oddech,“ upřesnil novinky ve výcviku 1. RVŽP její zástupce velitele nadporučík Bohuslav Felcman.

Vojáci hned první den začali s 2. rotou (2. rvžp) budováním ochranných staveb a nevýbušných zátarasů. „ Naše strojní četa měla za úkol vytvořit dva okopy pro Pandury pomocí univerzálního dokončovacího stroje  UDS - 214. Stavební četa zase vyráběla rohatky a kolíkové zátarasy – kolíky kolmo zaražené do zeminy a propleteny ostnatým drátem, tak aby zamezily pohybu potenciálního protivníka,“ upřesnil náplň prvního dne výcviku Felcman.

Svoji roli sehrálo i horké počasí

Kvůli teplému počasí se celé zaměstnání protáhlo až do večerních hodin. Na to navazoval hned další úkol a to rozmístění čety mimo boj. Cvičící si v lese postavili přístřešky na přenocování a během celé noci museli hlídkovat.  Hned ráno pak vyráželi na bojové drily, kde v 30°C vedrech strávili 12 hodin v kuse. Na závěr si dali 15 km přesun se všemi věcmi zpět do výchozího tábora.

Podle vrchního praporčíka 152. ženijního praporu Libora Novobilského je důležité, aby si voják vyzkoušel fungovat v jednotce pod určitým tlakem: „ Únava může zásadně ovlivnit jednání vojáka i jeho práci. Důležitou roli tady pak sehrají samotní velitelé. Musí být schopni udržet morálku i v těchto vyhrocených situacích.“

Velký zážitek představovala pro vojáky střelba na tank z RPG-7

V podobném stylu pokračovalo cvičení dál; přes házení nově přidělených granátů SPLHGR85, chemickou či řidičskou přípravu až po vyprošťování vozidel pomocí lan a kladek. Stěžejním okamžikem pro rotu byla střelecká příprava. Ženisté si poprvé vyzkoušeli ostré střelby z RPG-7, které mají od nového roku nově přiděleny na tabulkách. „ Na vzdálenost 200 metrů jsme trefovali v mírových podmínkách trochu netradiční cíl a to tank T-72. Nejednalo se o žádnou maketu, ale o skutečnou vyřazenou techniku, což byl pro mě osobně velký zážitek,“ prozradil své pocity svobodník Tomáš Dostál, kterému se hned na první výstřel podařilo tank zasáhnout.

Pyrotechnici ničili munici a pontonisté bojovali v uzavřených prostorech

Důležitou součástí KPV bylo i zaměstnání příslušníků roty EOD (Explosive Ordnance Disposal )  a to likvidace výbušné munice. Na pyrotechniky čekaly různé scénáře v podobě nevybuchlé munice v okolí prostoru vybudované obrany čety. „ Byli jsme rozděleni na jednotlivé týmy a každý měl za úkol se poprat s určitým úkolem. Některá munice se musela zničit tzv. do plna, jiná zase jen částečně, aby se pak mohla přemístit do trhací jámy a tam hromadně zlikvidovat,“ vysvětlil zadání pro EOD specialisty rotmistr Vladan Ullrich.  Rota si tak oživila likvidaci citlivých části munice (zapalovačů), nebo deflagraci munice (vyhoření výbušné náplně).

Pozadu s výcvikem nezůstala ani pontonová rota. Tentokrát se musela obejít bez vody, a proto se zaměřila na vševojskovou přípravu, podobně jako ostatní jednotky praporu. Kromě stěžejních cvičení si protrénovala i bojové drily ve stylu CQB (Close Quarters Battle) neboli způsob boje v uzavřených prostorech a na krátkou vzdálenost.

Fotogalerie

Nahoru