Home page > Aktuality > Návštěva NGŠ u 15. ženijního pluku

Návštěva NGŠ u 15. ženijního pluku

V pátek 28. srpna navštívil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata v doprovodu vrchního praporčíka AČR štábního praporčíka Petera Smika 15. ženijní pluk v Bechyni, aby se seznámil s aktuálními úkoly jednotky. Generála Opatu přivítal velitel pluku plukovník Jiří Tršo.

Během úvodní prezentace ho seznámil s reorganizací pluku, která se uskutečnila k 31. prosinci 2019. Popsal úkoly, které čekají ženisty v tomto roce, zaměřil se na posilování schopností ženijního vojska a působení jednotek v sestavě 4. brigádního úkolového uskupení. Zmínil také zkušenosti vojáků z nasazení v zahraničních operacích a ve prospěch Integrovaného záchranného systému.

V letošním roce opět pokračují vojáci v pyrotechnické očistě bývalého Vojenského újezdu Brdy. „Tým dvaceti pyrotechniků s pomocníky využívá k hloubkovému průzkumu detektory kovů. Práce jsme zahájili 10. února 2020, od té doby jsme provedli průzkum na cca 35 hektarech, při kterém bylo nalezeno celkem 980 kusů munice či fragmentů munice,“ popsal plukovník Tršo.

Po prohlídce kasáren se generál Opata setkal s příslušníky pluku, objasnil jim plán pořizování nové techniky a materiálu pro ženijní vojsko a nastínil možnosti nasazení ženistů v zahraničních operacích.

„Ženijní jednotky spolu s logistickými patří nejdůležitějším prvkům bojové podpory vojsk. Svoji profesionální připravenost jste prokázali nejen v zahraničí, ale i doma při krizových situacích,“ shrnul na závěr generál Opata.

  • 15. ženijní pluk je určen k plnění úkolů ženijní podpory všech druhů činností a operací Armády České republiky pod vedením NATO, EU či OSN.
  • Dlouhodobě se podílí na plnění úkolů Armády České republiky jak na území České republiky tak i zahraničí.
  • Současně zajišťuje podporu IZS k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v době míru i za války.

 

Fotogalerie

Nahoru