Úvodní stránka > Aktivní záloha

Aktivní záloha

V souladu s přijatou Koncepcí výstavby AČR 2025 došlo u 15. ženijního pluku od 3. července 2016 v oblasti aktivních záloh k podstatným změnám.

Tyto souvisí s tím, že byla vytvořena záchranná rota AZ a pontonová rota AZ u 151. žpr v Bechyni. Současně byla vytvořena záchranná rota AZ u 153. žpr v Olomouci. Podstatnou změnou je především to, že tyto jednotky nejsou samostatnými prvky ,,přidělenými“ uvedeným útvarům za účelem výcviku, ale jsou již organickou součástí obou ženijních praporů.

Záměrem je, aby vojáci AZ byli využíváni k doplnění mírové nenaplněnosti 15. žp pro plnění úkolů ženijní podpory na území České republiky i mimo ni. To znamená, že se příslušníci AZ budou v součinnosti s jednotkami ženijních praporů podílet na výcviku, akcích na veřejnosti a propagaci AČR a dalších cvičeních.

Co požadujeme – nároky na příslušníky AZ

  • zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost a psychická odolnost,
  • schopnost týmové i samostatné práce,
  • výhoda - angažovanost v obdobných aktivitách, např. činnost dobrovolných záchranářů, hasičů apod.,
  • trestní bezúhonnost,
  • jazykové znalosti výhodou pro účast na mezinárodních cvičeních na území ČR a nasazení v zahraničních operacích,
  • specifické nároky dané charakterem jednotky.

Naše jednotky AZ nabízí atraktivní vojenskou specializaci od hodnosti svobodníka do kapitána.

O čem to bude

Záchranné roty AZ 15. žp jsou schopnny provádět celé spektrum ženijních a humanitárních úkolů civilní ochrany ve prospěch civilního obyvatelstva jako jsou například dekontaminace osob a techniky, záchranné, vyprošťovací a další neodkladné práce při živelných pohromách, antropogenních katastrofách nebo jiných mimořádných událostech.

 

Pontonová rota AZ 151. žpr je určena především k plnění úkolů ženijní podpory při zřizování mostových a přívozových přepravišť s využitím pontonové mostové soupravy, náhradních přemostění z mostové soupravy MS 21 a těžké mostové soupravy TMS ve prospěch všech typů úkolových uskupení AČR, nebo při pomoci civilnímu obyvatelstvu. V neposlední řadě také plnění úkolů zahrnujících průzkum terénu a zátarasů, včetně činností na vodních překážkách a opatření maskování přepravišť, objektů a techniky.

 

Nasazení v zahraničních operacích a účast na cvičení v zahraniční chceme zatím využít jako motivační prvek pro ty příslušníky AZ, kteří budou dosahovat nejlepších výsledků a budou schopni komunikovat v cizím, především anglickém jazyce.

Přidej se i ty k aktivní záloze 15. ženijního pluku

Kompletní informace o aktivní záloze naleznete na oficiálním webu aktivních záloh.

Pro vstup do aktivních záloh můžete využít tyto možnosti:

Nahoru